Miljö

Miljöcertifiering enligt ISO 14001

 bl06 
  
bl05 

Att aktivt arbeta med miljö och arbetsmiljö är ett kraftfullt och nödvändigt verktyg för att skapa ett attraktivt företag ur kund, leverantör och medarbetarhänseende.

Genom systematiskt miljöarbete kan företaget förbättra miljön och påverka själva organisationen. Detta sker genom minskat slöseri och genom att företaget har full kontroll på vilka lagar som gäller för verksamheten. Detta i sin tur medför för våra kunder:

 • Förbättrad kvalité
 • Förbättrad konkurrenskraft
 • Reducerad miljöpåverkan
 • Uppfyllande av lagkrav
 • Förbättrad image
 • Ökad trovärdighet
 • Certifierat ledningssystem

 

Be-Ge Baltic UAB strävar målmedvetet efter att både befintliga och framtida processer skall vara säkra och att miljöpåverkan minimeras. Miljöarbetet präglas av en helhetssyn och omfattar alla i vår verksamhet ingående processer såsom energi- och materialförbrukning, besparingar, återanvändning av förpackningsmaterial och sortering, samt löpande utbildning av personalen. Företaget arbetar kontinuerligt med arbetsmiljö som påverkar medarbetares säkerhet, hälsa och välmående.

Detta i sin tur medför för våra medarbetare bland annat:

 • Ökad medarbetarnöjdhet
 • Minskad sjukfrånvaro
 • Minimering av arbetsskador
 • Uppfyllande av lagkrav
 • Motiverad personal

 

Det råder inga tvivel om att en god arbetsmiljö har en positiv inverkan på personalen och på organisationens förmåga att leverera bra resultat.

Be-Ge Baltic UAB är miljöcertifierade enligt ISO 14001 sedan 2003.

Klicka här för att se certifikat.

   alt

 

Site Login