Be-Ge Baltic UAB

Kort om Be-Ge Baltic UAB

 bl04 
  
bl03 

Företaget etablerades 1995 som ett familjeföretag och har sedan 2002 varit en kvalificerad leverantör till Be-Ge Industri AB i Sverige och Be-Ge Jany A/S i Danmark. År 2006 förvärvade Be-Ge Företagen AB 80 % av företagets aktier i det nybildade aktiebolaget UAB Be-Ge Amersanas. Verksamheten flyttades till större nyrenoverade lokaler 2007, förvärvade av bolaget. Den fördubblade produktionsytan medförde ökad kapacitet för såväl sömnad som legomontering.

År 2008 förvärvade Be-Ge Företagen AB resterande 20 % av aktierna i företaget och UAB Be-Ge Amersanas blev ett helägt dotterbolag till Be-Ge Företagen AB.
År 2010 namnändrades företaget till Be-Ge Baltic UAB.
Expansionen har varit kraftig de sista åren. Företaget har därför byggt en ny fabrik i närheten av den internationella hamnen i Klaipėda.

Verksamheten består huvudsakligen av industriell sömnad samt del- och slutmontering av komponenter på legouppdrag. Företaget utför sömnad av klädslar och överdrag, tapetsering och montering av dynor för kunder inom tillverkningssektorerna fordonsstolar, kontors-, hörsals-, publik- och bevakningsstolar, fordonsinredningar, rullstolar, möbler, samt övrig industriell verksamhet inom textilbranschen.

Av produktionen exporteras 100 % varav ca 96 % till Skandinavien och ca 4 % till Västeuropa.

Styrkor såsom finansiell stabilitet, erfarenhet och kunskap har inneburit långsiktiga kundrelationer.
Kvalificerad personal, svensk- och engelsktalande företagsledning, samt låg personalomsättning skapar förutsättningar till flexibel produktion, hög kvalitet och hög leveransprecision. Företaget har för närvarande 90 anställda.
 

 

 

Site Login