Mer utrymme för optimisering och effektivisering

I juli flyttade Be-Ge Baltic UAB all verksamhet till den nya moderna anläggningen på 3800 kvm.
Bättre produktionsflöde, större utrymmen för materialhantering och lagring och bl a en ny Eton-linje för att minimera manuell hantering och utöka sömnadsresurser är ett steg framåt för att förbättra förutsättningar för leveranser till våra kunder och tillfredställa ökande behov.

Vår nya adress är Pramonės g. 27, LT-94103 Klaipėda, Litauen

Välkommen till vår nya fabrik!

alt alt

Site Login