Konstruktion och mallning

Konstruktion och mallning

 alt 
  
bl21 

Konstruktion och mallning börjar alltid med ett behov där produkter skall fylla en väl definierad funktion. Kundens behov överförs först till vår konstruktionsavdelning där produkten utvecklas. Vi utgår från att utveckling sker i samverkan med kunderna. I dialog utvecklas och omformas idéer och åsikter.

Be-Ge Baltic erbjuder kunderna bland annat:

  • Måttagning
  • Mallning
  • Mönsterutläggning
  • Tygåtgångsberäkning

 

Med Lectra Data Skärsystem kan personalen ta emot färdiga mallar i både fil- och pappersform. Vid behov görs nykonstruktioner – allt efter kundens behov.
Mallning kan ske på flera olika sätt. Kunden kan t.ex. lämna mått och prov eller att måttagning utförs av företaget.

Be-Ge Baltic UAB kan tillhandahålla de helhetslösningar som krävs för en färdig produkt.

Site Login