Tapetsering och montering

Tapetsering och montering

 bl17 
  
BL01 

Tapetsering kräver god kunskap om material och senaste arbetsteknik. Arbetet förutsätter en god formkänsla och gestaltningsförmåga.

Tapetserare inom industrin arbetar också ofta som tillverkare av nya modeller och därför är det viktigt att kunna läsa konstruktörernas ritningar och delta i produktionstekniskt utvecklingsarbete. Där ingår dessutom att ha förståelse för hela arbetsprocessens gång och kunna se sitt arbete som en del av en större uppgift.

Som ett led i företagets långsiktiga utveckling har därför de väl utvecklade sömnadstjänsterna kompletterats med utökade tapetserings- och monteringstjänster.

Be-Ge Baltic utför tapetsering och montering av bl a dynor för fordonstolar, kontors- och bevakningsstolar, publik- och hörsalsstolar, rullstolar, möbler samt del- och slutmontering av komponenter på legouppdrag åt kunder.

Site Login